Kuyu Verimi Ölçüm Hizmetleri ile açılan kuyudaki su hacmi hakkında analizler yapılır. Serbest akışla ve pompajla birim zamanda alınan su hacmi kuyu verimini ifade eder. 1/s ya da m3/ gün şeklinde tanımlanır. Yer altı suları dünya tatlı sularının yüzde 96’sı kadardır. Tüm dünya bu rezervlerin genişletilmesi için çaba sarf etmektedir. Belirli yatırımlarla açılan kuyuların veriminin ölçülmesi ile yapılan çalışmalara daha doğru bir şekilde yön verilebilir. Bakım çalışmaları zaman zaman yapılır. Bu şekilde kuyulardaki veriminin devamlılığı da sağlanabilir. Bakım çalışmaları lokal bir bölgede yapılabilir. Geniş bir sahayı kapsayan kuyu verimi için farklı etkenler karşımıza çıkar.

Kuyu Verimini Etkileyen Faktörler

Kuyu Verimi Ölçüm Hizmetleri ile planlanan projeden ne kadar bir verim alınacağı hesaplanabilir. Bazı etkenler kuyu verimini düşürebilir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

* Pompada zaman içerisinde oluşan aşınma

* Dinamik seviyenin yükselmesi

* Su tablasında meydana gelen düşümler

* Civarda yeni açılan kuyuların varlığı

* Bazı aküferlerin hidrolik karakterleri

* Kuyudaki filtre açıklıklarının herhangi sebepten dolayı tıkanması

Kuyuda ilk etapta ölçülen verimin zaman içerisinde azalmasına neden olabilir. Kuyu sahipleri zaman zaman kuyu verimi ölçümleri yapmalıdır. Bu şekilde devamlı olarak düşümler, toplam saat başına kullanım miktarı, su analizler yapılarak su analizi pompaj sonucunda durumun iyiye ya da kötüye gittiğini takip edebilir. Bu şekilde kuyu verim ölçümü ile karşılaşılan sorunlarda anında tedbirler alınabilir.

Kuyu Verimi Nasıl Hesaplanır?

Kuyu Verimi Ölçüm Hizmetleri ile yapılan çalışmalardaki verim analizleri yapılabilir. Kuyu verimini hesaplamak için özgül debi ve düşüm çarpılır. Akifer kapasitesine göre filtre az olursa özgül debi az olur. Bu durumda düşüm fazla olur. Verimli filtre kullanımlarında ise filtre boyunun akifere oranı yüzde 30 ile 50 arasında olur. Bu alanda kuyu verimi analizi çok önemlidir. Aşırı pompalama durumunda da kuyunun verimi bilinmelidir. Bu verimin 1,5 katı su çekilerek maksimum bir düşüm ortaya çıkar. Bu da yeraltı sularının ve hidrolik eğimin hızını artıracaktır. Filtreli borular temizlenerek te kuyulardaki verim artırılabilir.