Hidrojeolojik Etüd Çalışmaları ile su sorunu bulunan bölgelerde sondaj öncesinde yer altı suyu potansiyeli görülmelidir. Bunun için yer atlı suyunun formasyonu, hidrojeolojisi ve potansiyelini ön fizibilite çalışmaları ile öğrenebiliriz. Bu da sonrasında yapılan çalışmaların çok daha başarılı olmasını sağlar. Bu alanda Hidrojeolojik Etüd yaptırarak şu faydalar elde edilir:

  • Sahada yer altı suyu varlığı belli olur.
  • Suyun çıkabileceği derinlik ölçülür.
  • Yeraltı suyunu tutan tabaka hakkında bilgi sahibi olunur.
  • Suyun acılık, tuzluluk ve kirlenme oranları belirlenir. Bu şekilde elde edilen suyun işe yarayıp yaramayacağı analiz edilebilir. Boş yere yatırım yapılmasını önleyen Hidrojeolojik Etüd hizmetleri  özellikle sahil kesimlerinde kullanılmalıdır. Deniz suyu girişi olabileceği için rastgelen sondaj yapılması tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Hidrojeolojik Etüd Çalışmalarının Önemi

Hidrojeolojik Etüd Çalışmaları ile sondaj çalışmaları sonucu verimli olabilir. Yeraltındaki suların önemli bir bölümü yağmurlarla beslenmektedir. Bu yağışların bir bölümü akarak göl ve denizlere ulaşabilir. Bir bölümü de buharlaşır. Kalan kısmı da yer altına sızar. Bu şekilde yer altı suları beslenir. Yeraltı kaynaklarının doğru bir şekilde analiz edilmesi için bölgedeki yağış miktarı, akış düzeni, buharlaşma ve sızma olayları ile ilgili analizler doğru olarak yapılmalıdır. Bu analizler Hidrojeolojik çalışmalar ile birleştirilir ve yeraltı suları hakkında bilgi sahibi olunabilir. Yeraltı suyu arama ve kullanma belgesi DSİ’den alınmalıdır. Açılan kuyularda suyun kalitesinin belirlenmesi için Hidrojeolojik Çalışmalar yapılmalıdır.

Hidrojeolojik Etüd Raporu Nasıl Hazırlanır?

Hidrojeolojik Etüd Çalışmaları ile Hidrojeolojik Etüt raporu hazırlanabilir. ÇED süresi boyunda spesifik projelerde su ve havza kaynakları kapsamında DSİ tarafından etüt raporu talep edilebilir. Bu rapor kapsamında şu çalışmalar yapılmaktadır:

  • Havza bazında münferit Hidrolik ve Hidrojeolojik etüt
  • Kaynak geliştirme ve ıslahı çalışmaları
  • Yeraltı suyu planlanması
  • Yeraltı suyu planlamasına ait modellerin oluşturulması
  • Bu alanda Hidrojeolojik haritalar oluşturulması ve raporların hazırlanması

Bu şekilde yapılacak sondaj çalışmaları daha başarılı sonuçlar verebilir. Kuyu açma önemli bir maliyet gerektirir. Bu çalışmalar öncesinde Hidrojeolojik raporlar ile çalışmanın seyrini sonuç odaklı bir şekilde planlamak mümkün olacaktır.