Jeotermal ve Mineralli Saha Ruhsatları Alınması için ilgili madde kapsamındaki gerekliliklerin tam ve eksiksiz bir şekilde yapılması gereklidir. Yeryüzünde bir jeotermal etkinlik gösteren coğrafi konumlar için jeotermal saha tanımı kullanılır. Yer yüzeyinde herhangi bir doğal jeotermal çıkış bulunmuyor ise yer altındaki jeotermal rezervuarın üstündeki alan olarak ta jeotermal ve mineralli saha tanımlaması yapılabilir. Yer altındaki hidrolik sistemin bütün parçaları ile beraber yeryüzüne çıkış noktaları ise bu sistemi genel olarak ifade eder. Bu alanlardaki jeotermal saha ruhsatını MTA verecektir. Ruhsat alınan sahada varlığın tespit edilmesi durumunda ise MTA tarafından ihale düzenlenir ve ihaleler üzerinden bu alandaki idareye işletme ruhsatı tanımlanır.

Jeotermal Kaynaklarla İlgili İstenen Belgeler

Jeotermal ve Mineralli Saha Ruhsatları Alınması için  bazı evraklar gereklidir. Bunların başında arama ruhsat müracat formudur. Bu formda talep sahibi 1/25000 ölçekli pafta adı kullanılır. Altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi nokta belirlenir. Beş bin hektarı aşmaması gereken arazi koordinatları form üzerinde belirtilmelidir.  Ek 1 formu üç adet olacaktır. Bunların yanında Jeotermal ve Mineralli Saha Ruhsatları Alınması belgeleri arasında arama projesi için çalışmanın kapsamını bildiren bir metin olmalıdır. Bu müracaatlar MİGEM tarafından uygun görülürse gerçek ve tüzel kişilerden ayrı ayrı Jeotermal saha ruhsat evrakları talep edilir.

Jeotermal Saha Ruhsatı Nasıl Alınır?

Jeotermal ve Mineralli Saha Ruhsatları Alınması için MTA’ya başvurulmalıdır. Öncelikle gerekli evraklarla birlikte harç yatırılır. İlgili kanunun maddelerinde harç bedeli olarak jeotermal kaynaklarda 1000 TL doğal mineralli sular için 500 TL arama ruhsatı harcı alınacağı belirtilmiştir. İşletmeler Jeotermal Saha Ruhsatları Alınması için harç yatıracaklarında rakamlar bu rakamların dört katı olacaktır. Ayrıca teminat olarak ruhsat aşamasına bağlı olarak hektar başına ruhsat harcının yüzde 1’i tutarında teminat talep edilir. Bu oranın artırılması ya da eksiltilmesinde ise Bakanlar Kurulu yetkilidir. Tüm bu Jeotermal ve Mineralli Saha Ruhsatları işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için profesyonel destek talep edilebilir. Bu şekilde evrakların eksiksiz bir şekilde tamamlanması sağlanabilir.