Su sondaj kuyuları yeraltı suyunu, yeryüzüne çıkarmak amacıyla açılan dar
ve derin kuyulardır. Sondaj kuyuları içme ve kullanım suyu olarak
mevcut yerüstü su kaynaklarının yetersiz kaldığı ve ulaşılamaz olduğu durumlarda yeraltı sularından yararlanılmasını sağlar.

Yeraltı suyu yağış olarak yeryüzüne düşen ya da yeryüzünde bulunan suların, yerçekimi etkisiyle yerin altına sızıp, kayaçların gözeneklerinde veya yeraltındaki çatlak ve boşluklarda birikmesiyle oluşan sulardır.Yeraltı suyunun oluşabilmesi için beslenme ve depolanma koşullarının uygun olması gerekir. Yeraltı suyunun beslenmesini etkileyen en önemli faktör yağışlardır. Depolama koşulları ise yüzeyin eğimine, bitki örtüsüne ve yüzeyin geçirimlik özelliğine bağlıdır.


Yeraltı suyu rezervleri tükenmez veya yoktan var olan zenginlikler değildir.

      Dünya nüfusunun hızla artmasına bağlı olarak, içme, kullanma ve sanayi suyu olarak kullanılan yeraltı suyu miktarı her geçen gün artmaktadır. Hızlı tüketime bağlı olarak tüm doğal zenginlikler gibi yeraltı suları da hızla azalmaktadır.

       Yeraltı suyu rezervleri tükenmez veya yoktan var olan zenginlikler değildir. Suyun doğadaki döngüsü pek çok faktöre bağlıdır. Bu faktörlerden herhangi birinde meydana gelen değişme yeraltı suyu seviyesini, miktarını ve kimyasını etkileyecektir. Yeraltı sularının azalmasındaki en büyük faktör bilinçsiz tüketimdir.

      Devlet 10 metreden daha derin kuyuları, madenlerde olduğu gibi kamu malı kabul etmiş ve yeraltı suyundan istifadeyi izine bağlamıştır. Bu izin DSİ'nin ilgili bölge müdürlüklerince tarafından verilmektedir. İzinsiz açılan kuyular, havzalar için önceden belirlenen, beslenme ve çekilebilecek emniyetli su miktarı dengesini bozduğu gibi kullanılmaması gereken kötü kaliteli suların bilinçsizce araziye verilerek bitkilerin kuruması, verimin düşmesi ve arazinin kuraklaşmasına neden olmaktadır. Bunun en sağlıklı yolu kuyu açılmadan önce jeolojik etüt yaptırılmasıdır. Jeofizik çalışmalar ile mevcut yeraltı problemleri önceden tespit edilebilmekte ve su kuyuları bilinçli yaklaşımlarla açılabilmektedir.

      Akkoyunlu Sondaj olarak 1989 yılından bu yana, kalite ve güvenlikten ödün vermeden, uzman mühendis, sondör ve işçi kadrosuyla sektördeki saygın konumu ile sizlere hizmet vermeye devam etmektedir.

       Sondaj çalışmasına başlamadan alınması gereken yasal izinlerden, kuyunun çalışır durumda anahtar teslimine kadar, tüm aşamalarda yanınızdayız. Daha detaylı bilgiye, hizmetlerimiz ve ürünlerimiz başlıklarından ulaşabilirsiniz.

 

Uzayçağı Cad. No: 74/1 Ostim/ANKARA Depo: 57. Sokak No: 135 Ostim/ANKARA
Tel: (0312) 354 12 38 - (0312) 354 41 47 Fax: (0312) 385 15 80
Copyright © 2007    Designed by Akkoyunlu